Retours en terugbetalingbeleid

De verkoop van producten via deze site is georganiseerd door Bvba De jongens, een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0869912727, met zetel in de Nieuwstraat 76, 9840 De Pinte.

Om ons te contacteren:

Email: koen@dejongens.be

U kunt de betaling uitvoeren met; PayPal, Visa, Mastercard, Bankcontact, KBC, Belfius, IDEAL, Maestro (met dank aan MultiSafePay) 

De gegevens van uw kaart zullen gecodeerd worden teneinde elk niet toegelaten toegangsrisico te beperken. Het overeenstemmend bedrag zal van uw kaart afgenomen worden op het ogenblik dat de producten, voorwerp van uw bestelling, onze opslagplaats verlaten.

Door op « Betaling goedkeuren » te klikken en bijgevolg te betalen, bevestigt U dat het betaalmiddel/kredietkaart uw eigendom is én dat u akkoord gaat met onze/deze Algemene Voorwaarden en ons privacy- en verzendbeleid. 

De kredietkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en aan een toelating van het organisme dat deze kaarten uitgeeft. Indien wij de noodzakelijke betalingstoelating niet bekomen, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging en/of het gebrek aan levering van de producten en zullen wij niet gehouden zijn met U een Overeenkomst aan te gaan.

 

OMRUIL – EN RETOURBELEID

Onze snoepdoosjes en boodschappen zijn op maat gemaakte artikelen en voedingswaren die bijgevolg niet in aanmerking komen voor omruiling en/of terugzending-retours. 

Vanzelfsprekend hebt u wel het recht op retours en terugbetaling wanneer een ontvangen doosje niet voldoet aan de hoge kwaliteit-eisen die u en wij ervan verwachten.

Gelieve ons echter eerst te contacteren via info@snoepjeblij.be of 0477 675 130 teneinde het probleem én de (eventuele) retour-modaliteiten te bespreken.

De directe kosten opgelopen ten gevolge van de eventueel noodzakelijke terugzending van de producten zijn ten uwe laste behalve in de gevallen waarin Snoepjeblij u verkeerde producten toestuurde.

Retours van gebrekkige producten

Indien U bij levering van de goederen van oordeel bent dat het product niet conform is aan uw bestelling, wil ons dan onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) te contacteren via het mailadres info@snoepjeblij.be  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

Wij zullen aandachtig het teruggestuurd product onderzoeken en zullen U binnen een redelijke termijn per mail informeren of het product kan terugbetaald of vervangen (in voorkomend geval) worden.

De terugbetaling of vervanging van het artikel zal zodra mogelijk plaatsvinden en, in elk geval, binnen de 14 dagen te rekenen van de datum van het ontvangen van de goederen en van de mail die U bevestigt dat de terugbetaling of de vervanging van het product goedgekeurd is.

De bedragen betaald voor de geretourneerde producten omwille van schade of gebrek, indien deze vaststaan, zullen integraal terugbetaald worden, met inbegrip van de leveringskosten verbonden aan de verzending van het artikel alsook deze die U betaalde om het ons te retourneren. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel als dat aangewend voor aankoop.